ORDENSREGLER FOR JYLLINGE SVØMMEHAL
 

Adgang til svømmehallen må KUN finde sted med gyldig billet/badebånd.
Det er ikke tilladt at fotografere i Jyllinge svømmehal, uden forudgående aftale. Overtrædelse kan medføre bortvisning fra svømmehallen.
Børn under 8 år har kun adgang til svømmehallen ifølge med en voksen, som tillige har tilsynspligt med barnet.
Børn skal, fra de er fyldt 6 år klæde om i det ”rigtige” omklædningsrum, (dvs. at de ikke må opholde sig i omklædningsrum af modsatte køn).
I omklædningsrummene SKAL alt fodtøj anbringes på de RØDE FLISER.
Alle skal vaske sig omhyggeligt med sæbe, UDEN BADETØJ OVER HELE KROPPEN, inden de går ind i svømmehallen.
Babyer og blebørn skal vaskes på samme vilkår som voksne, samt benytte tætsiddende blebuks model "RIP-RAP.
Blebuksen kan købes her i svømmehallen.
Der må kun benyttes rent badetøj. Gymnastikdragter, bluser samt UNDERBUKSER må ikke benyttes i bassinerne.
Det er FORBUDT at spytte og urinere i bassin og baderum. Personer med smitsomme sygdomme (fodsvamp, fodvorter, åbne sår m.m.) har ikke adgang til svømmehallen.
Det er FORBUDT at medbringe slik, tyggegummi samt madvarer i omklædningsrum og svømmehallen.
Løb og voldsom leg er IKKE TILLADT i svømmehallen. Hovedspring må kun udføres i den dybe ende af store bassin. Det er FORBUDT at lave ”Bomber”.
Alle skal i øvrigt rette sig efter de anvisninger, der gives af svømmehallens personale.
Svømmehallen påtager sig INTET ANSVAR for henlagte værdisager og genstande.

Jyllingehallen november 2009