22. april er der generalforsamling i Foreningen Jyllingehallerne

Foreningen Jyllingehallerne afholder generalforsamling mandag 22. april 2024 kl. 19.00.

Det sker i klublokalet på 1. sal i Jyllingehallerne.

Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning.
3) Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår.
4) Fremlæggelse af bestyrelsens budget for de to følgende regnskabsår.
5) Indkomne forslag må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
6) Fremlæggelse af udpegede bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 7.2.
7) Eventuelt.

Generalforsamlingen er for medlemmer af Jyllingehallernes Støtteforening.

Forslag til generalforsamlingen, sendes til Jyllingehallerne, Planetvej 35, 4040 Jyllinge, eller halinspektør Claus Larsen, claus@jyllingehallerne.dk, senest d. 19 april.

Det sker

Nye ansigter i bestyrelsen

Der er kommet nye ansigter i bestyrelsen for Jyllingehallerne. Du kan finde kontaktoplysninger på dem her. Samme sted kan du også finde