Hallerne skal være de perfekte rammer for Jyllinges sociale, kulturelle og frivillige liv

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email

Der er en verden til forskel på Jyllinge Hallerne for ti år siden og Jyllinge Hallerne i dag. Branden i 2014 har naturligvis spillet en rolle i det, men det har parløbet mellem halinspektør Claus Larsen og den mangeårige formand Lars Lindskov også.

Oktobersolen titter ind ad vinduet i Jyllinge Hallernes personalestue. På den ene side af bordet sidder halinspektør Claus Larsen, på den anden side Lars Lindskov, tidligere formand gennem ti år for hallerne. De har sat hinanden stævne for at tale om det halkompleks, de sidder i og som skød op som en Fugl Føniks af asken efter branden i 2014.

De to har arbejdet sammen i mange år – i og med hallerne. Lars Lindskov blev i 2002 medlem af bestyrelsen som politisk udpeget og blev i 2009 formand for hallerne. Det var en post, han havde frem til 2019, hvor han trådte ud og overlod dirigentstokken til John Petersson. Claus Larsen var tidligere formand for JGI, da han i 2011 blev halinspektør – en stilling, han altså i år kunne fejre ti års jubilæum i.

”Vi fik ret hurtigt et godt, konstruktivt og respektfuldt samarbejde,” husker Claus Larsen, ”Vi havde begge fokus på at styrke kvaliteten af hallerne – og gøre dem tidssvarende”.

Lars Lindskov nikker.

”Vi kom ind på et tidspunkt, hvor hallerne havde brug for et løft. De var slidte og bar præg af en etapevis udvidelse. Det ene sted var der én type gulv, et andet sted et andet, eksempelvis. Samtidig kunne vi se, at også økonomien i hallen trængte til en overhaling,” siger han.

Fra Claus Larsens tiltrædelse i 2011 begyndte de to – Larsen og Lindskov – at spejde ud i landskabet efter inspiration. Sammen med bestyrelse, medarbejdere og en arkitekt med speciale i fritidskomplekser, tog de på studieture til halkomplekser i hele Danmark for at finde de rette løsninger på udbygningen af hallerne i Jyllinge.

”Hallerne i Jyllinge har deres helt egen fantastiske historie i forhold til deres egen tilblivelse. De stærke frivillige kræfter, ålefesterne, initiativerne, andelsbeviser, alt det der,” siger Lars Lindskov, ”Så for os gjaldt det om at professionalisere dette ildsjælenes paradis med en respekt for historien og for både de frivillige og de foreninger, der bruger hallen og som giver den liv”.

Branden i 2014

Lars Lindskov havde efter fremlæggelsen af beretningen på generalforsamlingen i 2014, hvor egenkapitalen var reetableret, driftsoverskuddet stabilt og de første renoveringer sat i gang, besluttet sig for at stoppe som formand i 2015 ved udgangen af hans tredje 2-årigs valgperiode. Men så kom den store brand i løbet af sommeren. En voldsom, voldsom brand, der ødelagde hele anlægget – haller, svømmehal, omklædningsrum m.m.

Branden fik ikke bare Lars Lindskov til at blive på posten som formand – den fremskyndede også planerne om en modernisering, effektivisering og professionalisering af hele anlægget.

”Det var jo en frygtelig brand med voldsomme konsekvenser for lokalområdet og de ansatte i hallen. Det kan der ikke være to meninger om,” siger Claus Larsen, ”Men det var også en mulighed, der viste sig, for at skabe et halkompleks, der kunne blive second-to-none i regionen”.

Bestyrelsen og Claus Larsen begyndte et langt, sejt træk med at dels at sikre finansieringen til genopbygningen, dels at tage mange, lange møder med de foreninger, der hører til i hallen, for at høre, hvad de havde brug for. På den måde sikrede man dels, at alle følte ejerskab over projekt og proces, dels at der var et klart overblik over de behov, som det nye halkompleks skulle dække.

”Det var i fin tråd med det arbejde, som Claus og jeg havde lavet før branden; at gøre halkomplekset tidssvarende med dyb, dyb respekt for fællesskabet; for alle foreningerne og alle borgerne,” siger Lars Lindskov.

”Hele vejen igennem har det været alfa og omega for os, at Jyllinge Hallerne var, blev og forblev de perfekte rammer for Jyllinges sociale, kulturelle og frivillige liv,” supplerer Claus Larsen.

”Det synes jeg – i al beskedenhed – at vi har opnået”, slutter han.

Det sker