Nyt udvalg tager hul på vigtig visionsdebat om hallerne

Nystiftet visionsudvalg har haft det første møde i Jyllingehallerne. Der sidder repræsentanter fra hallerne og fra foreningerne og målet er at diskutere om der er noget, der kan gøres anderledes og bedre i det kulturelle og sportslige centrum i Jyllinge.

I Jyllingehallerne er der blevet nedsat et nyt visionsudvalg, der skal se på både de fysiske rammer i hallerne og den sport og kultur, der udfolder sig indenfor de rammer, med en klar ambition om at diskutere åbent og konstruktivt om der noget, der kan gøres anderledes og bedre. Udvalget, der mødtes for første gang forleden, har seks medlemmer i alt; halinspektør Claus Larsen og John Petersson, formand for hallernes bestyrelse, samt i alt fire repræsentanter fra JGI.

”Det er en meget vigtig diskussion, vi hermed har taget hul på,” siger bestyrelsesformand John Petersson og fortsætter:

”Det handler om både de fysiske rammer, men også alt det liv, vi gerne ser, at der udspiller sig indenfor de rammer. Vi skal kigge på om der er noget, der kan gøres bedre, og hvordan vi i så fald skal eller kan gøre det.”

På mødet forleden blev der taget hul på debatten indenfor tre overordnede temaer. Det første handlede om, hvordan man er – og kan blive – bruger af faciliteterne.

”Det er naturligvis en diskussion, der også handler om, hvordan man er medlem af de lokale foreninger – og en diskussion af, hvordan medlemsbegrebet ser ud og kan komme til at se ud. Kan man arbejde med andre former for medlemskaber, som åbner op for at man kan dyrke forskellige sportsgrene?” siger John Petersson.

Det andet tema handlede meget om ambitionen om at gøre Jyllingehallerne endnu mere til byens kulturelle og sportslige centrum. Det kræver andre former for arrangementer og aktiviteter, siger John Petersson:

”Vi har store drømme for, hvad vi skal være, og caféområdet og området lige udenfor hallerne spiller i den sammenhæng en stor rolle. Vi har desværre haft to år med pandemi og forskellige nedlukninger, hvilket har umuliggjort de helt store arrangementer, men visionen er klar; vi vil kigge meget mere på eksempelvis storskærmsarrangementer ved de store sportsbegivenheder; EM i håndbold, VM i fodbold, OL, blandt andet. Det skal blive naturligt for byens borgere at tage ned og se de store finaler eller kampe i hallen – og dernede møde andre, man kender fra Jyllinge.”

Det sidste tema, der blev rundet, handlede om de fysiske rammer og hvilke drømme og planer, der for halkomplekset.

”Vi har fået et moderne idrætsanlæg, som vi er meget glade for, men både vi og foreningerne har jo stadig visioner og ambitioner. Udfordringen er, at vi ikke har mere jord at bygge på, så hvad er egentlig mulighederne? Det kommer vi også til at diskutere i visionsudvalget,” siger bestyrelsesformand John Petersson.

Det er ikke aftalt på plads, hvornår næste møde i udvalget skal finde sted, men visionsudvalget er blevet nedsat og der er en større og vigtig proces i gang.

Det sker